(LSJ) Predicting the future ; alustataloudesta älytalouteen

Exponential Laws of Computing Growth or Moore's law predicted in a forecasting exercise that

  • Mr. Gordon Earle Moore, co-founder of Intel, plotted data on the number of components—transistors, resistors, and capacitors—in chips made from 1959 to 1965. He saw an approximate straight line on log paper. Extrapolating the line, he speculated that the number of components would grow from 26 in 1965 to 216 in 1975, doubling every year. His 1965–1975 forecast came true.
  • Moore's Law is one of the most durable technology forecasts ever made.10,20,31,33 It is the emblem of the information age, the relentless march of the computer chip enabling a technical, economic, and social revolution never before experienced by humanity.

Mitä on alustatalous?

1. Digitalisointi luo liiiketoiminnan muutosmahdollisuuden asiakasarvon tuottamiseen. Virtaava Data on digitalisoitavan | automatisoitavan liiketoiminnan raaka-ainetta. Todellisen ja digitaalisuuden yhdistelmät luovat arvoa ja synnyttävät uusia tuoteinnovaatioita.  Runsaiden datavirtojen synnyttävien eksponentiaalisesti kasvavien tietovirtavarantojen luomia (AI) tekoälyinnovaatioita ja globaalisti skaalautuvaa kasvuliiketoimintaa.

Tietovarantoihin ja alustoihin perustuvaa liiketoimintamallia kutsutaan alustataloudeksi. Viisi suurinta alustatalousfilosofiaa noudattavaa yritystä vuonna 2016 olivat Apple Corporation, Alphabet Corporation, Microsoft Corporation, Amazon, sekä Facebook. 

Mitä on älytalous?

Alustatalouden pohjalle syntyviä liiketoimintamalleja. Singulariteetin muodostamia uusia tuotteita ja palveluja. Tuotteet perustuvat tekoälyyn ja jatkuvan virran (data streams) tietovarantoihin, ja palvelut rakentuvat näiden tuotteiden varaan.