Lifetime Studios on Facebook asiantuntijasi

Lifetime Studios tarjoaa luotettavaa palvelua, osaamista sekä kokemusta markkinoinnin ja myynninedistämisen hankkeisiinne koko arvoketjun ajan. Yrityksen, tuotemerkin, tuotteen lanseeraus, markkinointi, tuotekatalogi, esittely ja myynti. Välineinä Facebook & verkkokaupankäynti,  Social Media palvelut, kampanjan hallinta,  Back Office Google Apps for Business & Microsoft Office, verkkosivut ja näyttävät tuotesivut välineenä  Squarespace 6 julkaisujärjestelmä.

Lisäämme myyntiä tuotteillenne tuotemerkki- ja tuotekampanjoin integroiduilla Facebook/mobiili/kotisivu palveluilla. Autamme markkinointikampanjoissa alustoina  Facebook Platform (FacebookAds), Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+(Google Adwords). Koulutamme henkilökuntanne uuden toimintatavan osaajiksi. Teemme uutiskirjekampanjat  ja keräämme asiakaspalautteen yrityksestänne ja tuotteistanne. Kohdistamme viestinne  yrityspäättäjille, myös sähköpostitse.

 

Lifetime Studios solve! Problems in Marketing Mix 7P (Boden, Gronroos)

noin 2,5 miljoonaa suomalaista hyödyntää verkkoliiketoimintapalveluja sekä sosiaalisen median yhteisöpalveluja (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, FoursSquare) päivittäin. Asiakkaan Mind-Set on, että Facebookia hyödynnetään mobiilisti kaikissa tilanteissa. Yrityksen ja tuotteen arvo asiakkaan silmissä määräytyy nk. Mind-Share mittarilla, joka saavutetaan entisestä poiketen sosiaalisissa yhteisöpalveluissa, ennenkaikkea Facebookissa. 

Tuotteen ostopäätös tehdään Facebookissa. Tuotteen tilaaminen tehdään sähköisesti, mieluiten yhteisöpalvelun sisältä, usein älypuhelimitse. Parhaat tuotteet ja parhaat tarjoukset tuodaan osaksi FacebookAds ja Google Adwords viestintää vahvistamaan asiakaskokemusta. Yhteisöllisyyden vahvistaminen luodaan tapahtumilla, tarjouksilla, kyselyillä, jne. vahvistamalla vuorovaikutusta.

Lifetime Studiosin luoman ainutlaatuisen Facebook First -strategian mukaisesti yrityksen kannattaa ensin perustaa Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter sivut yritykselle, tuotemerkeille, sekä tuotteille.

Perinteiset kotisivut toimivat integroituna kauppapaikkana ja virallisena tiedotuskanavana.

Lifetime Oy

Lifetime Oy on vuonna 1989 perustettu kotimainen viestintä-, ohjelmisto-, ja tuotanto-osakeyhtiö. Olemme luottoluokassa AA. Business ID: FI07724079, ALV Rekisterissä vuodesta 2006. Päätoimialamme ovat ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, sähköinen kaupankäynti , arvopaperi- ja verkkokauppa, sekä taloushallintopalvelut.

Erikoisosaamistamme ovat digitaaliset tuotannot, sähköinen kaupankäynti, sekä yrityspalvelut.

Teemme asiakastyönä sähköiset kirjat (eBook), mobiilisovellukset (iTunes, Facebook), Facebook sivujen, sovellusten, palvelujen ja viestinnän kehittäminen,  Facebook ja iPhone/iPad sovellukset (Apps), sekä verkkokauppapaikat (Savalanche).   

Tärkeimmät asiakaskampanjan viestintäkanavat ovat Facebook, Twitter, Vertical Response Uutiskirjeet,  Roost kampanjan hallinta, Lifetime Scope Journal (LSJ) blogi, iTunes, Savalanche ja Ecwid verkkokaupat. Lifetime Studios jälleenmyy ja toteuttaa Google Apps for Business yritysratkaisuja ml. sovellusratkaisut.

Lifetime Oy on Suomen Yrittäjät Ry, Ohjelmistoyrittäjät Ry:n jäsenyritys.

Lifetime Oy on valtuutettu Savalanche jälleenmyyjä.

Lifetime Oy on valtuutettu Suomen Verkkomaksut Oy jälleenmyyjä.

Lifetime Studios

Lifetime Studios on Lifetime Oy:n omistama viestintä-, markkinointi-, myynti-,  sekä tuotantokonsepti digitaalisten hankkeiden projektointiin.

Lifetime Studios johtaa ja kehittää asiakkaidemme viestintäkampanjoita,  sovelluskehityshankkeita, sekä sosiaalisen median käyttöönotto- ja kehityshankkeita.  Alustoina ovat mm. Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn,  Savalanche ja Ecwid verkkokaupat, SquareSpace verkkosivut, Google Apps for Business Platform.

Tuotamme sivuja ja sisältöä. Kehitämme FacebookAds ja Google Adwords kampanjoin asiakaskokemusta ja tunnetta, sitoutamme asiakkaanne tuotteisiinne. 

Vahvistamme yritys- ja tuotemerkkejä.  Lisäämme myyntiä tuotteillenne verkkokaupankäyntikanavalla Facebookissa.  

Lifetime Studios = Luotettavaa Palvelua, Osaamista, Kokemusta.

”Tervetuloa Lifetime Oy:n asiakkaaksi”

Lifetime Studios palvelee

  • Evaluoi ja projektoi. Yrityksen toiminnan tehostaminen uusilla ratkaisuilla sisältäen Facebook First yrityssivut,  Facebook eCommerce verkkokaupankäynti, infomaatiologistiikka ja toimitusketjujen integraatio hyödyntäen mm. Google Apps for Business, Savalanche verkkokaupat, Involver ja Lujure Facebook erikoissivut, uutiskirjemarkkinointi  Vertical Response ja  asiakaskyselyt Survey Monkey.
  • Vie asiakasrajapintaan. Markkinointimixin kehittäminen, Facebookin Mind-share  & 2030 Mind-Set.
  • Johtaa Facebook asiakkuuksia. Asiakassuhdejohtaminen ja Customer Relations Management.
  • Analysoi ja raportoi. Reaaliaikaisen asiakaspalautteen kerääminen kampanjoista.
  • Tehostaa ja uudistaa. Projektityötavan tuotteet ja palvelut (ROI).
  • Palvelee ja auttaa päivittäin Facebookissa.

Ota yhteyttä Lifetime Studios palvelee ja auttaa! Soita heti 0400 319 010, tai täytä yhteystietolomake. Voit myös sopia tapaamisajan Skype (espaarni07) palvelulla heti! Mietitään yhdessä mikä ongelma ratkaistaan ensin. Tutustu myös Lifetime Studios Facebookissa.

 

‘The Real price of anything is the toil and trouble of acquiring it’

Adam Smith

 

‘It is no longer enough to satisfy customers. You must delight them.’

Sell Value, not Price.’

 

Philip Kotler

 


Asiakaslähtöinen sosiaalisten palvelujen strategia

 

”Strategia on tehtävä niin maanläheiseksi, että kaikki sen ymmärtävät – mahduttava A4:lle”

Ari Puheloinen, puolustusvoimain komentaja, Puolustusvoimat


Kiitos Vesa Auvinen ja Dazzle hienosta tekstistä:

Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijät ”Haastattelututkimuksen yhteenveto 11.11.2009”, Dazzle Oy.

Ajatukseni:

1. Toiminnaohjauksen on oltava asiakaslähtöistä kaikilla elämän osa-alueilla.

Toiminnaohjaus tuotannossa on edellytys menestyvään liiketoimintaan, mutta priorisointi on tehtävä asiakkaita ja työntekijää kuunnellen ja näiden ehdoilla. Toiminnaohjauksen merkitystä on mielestäni liioiteltu viime vuosikymmenellä. Asiakas on tärkein voimavara.

2. Asiakaslähtöinen, yhteistyökykyinen digitaalinen aikakausi on ainoa vaihtoehto selviytyäksemme.

Sosiaaliset mediat ovat tärkein digitaalisen toiminnan muoto. Yritykselle tämä tarkoittaa ehdottomasti tärkeintä alustaa koskien kaikkea liiketoimintaa.

3. End-to-End ihmisen operatiivinen tuki ja apu prosesseissa, tuotteissa, toiminnassa.

Yhteiskunnan ja yritysten tärkein väline operatiivisten prosessien päivittäiseen johtamiseen ovat sosiaaliset mediat ja toiminnaohjausjärjestelmä yhdessä.  Cloud-palvelut mahdollistavat toiminnaohjauksen toteuttamisen myös pk-yrityksille.

Uusi Arvoketju:

Ihminen->Tarve->Facebook->Yritys->Innovaatio->Tuotannonohjaus->Tuote->Ihminen->Palaute


4. Selkeä ja toimiva strateginen positiointi ja ytimekäs viesti organisoinnissa.

Strategialla yritys ilmaisee miten vastata uuden arvoketjun haasteeseen, ja viestii strategiansa mukaisesti sosiaalisten medioiden, kuten Twitter ja Facebook,  kautta osaamisensa.

Lifetime Studios tuotantotiimi

Lifetime Studios (Lifetime Oy Ltd.) on sosiaalisen median tuotantoyhtiö.

Tiimimme koostuu free-lancereista, kumppaniyritysten ammattilaisista, sekä parhaista resursseista ympäri maailman.

Esim.

* Social Media hyödyntäminen yrityksen viestinnässä, asiakasmarkkinoinnissa, projektoinnissa ja tuotelanseerauksissa, myynninedistämisessä.

Lifetime Studios 4P

Product & Uusi Arvoketju

* Social Media sekä eCommerce Facebook / Twitter / Cloud Google.

Place  & Saatavuus

* Google, Facebook, Twitter, Cloud.

Promotion  & Uusi lähestymistapa

* Projektien vetäminen kv. Social Media ympäristössä.

* Ohjelmistotekniikan asiantuntijapalvelut.

Price & Uusi tuotekonsepti ja hintajohtaminen

* Mobile Consulting palvelut

Marketing On-Spot

 

Hyödynnä

Hyödynnä ja tee rahaa Facebookilla!

Lifetime Oy Ltd:n missiona on  olla mukana rakentamassa asiakkaidemme digitaalisia arvoketjuja sekä projektiliiketoimintaa.

Tarjoamme osaavaa ohjelmistoliiketoiminnan konsultointia ja projektointia Internet/ Social Media / Cloud Computing -ympäristöissä.

Olemme erikoistuneet digitaalisiin tuotantoihin ja tuotteisiin.

  • Facebook

  • Twitter

  • LinkedIn

* Yrityksen verkkoilme, markkinointi- ja kaupankäyntistrategiat.

* Digitaalisten arvoketjut ja verkot.

* Mobiilit palvelut ja Cloud Computing

* Digitaalisten hankkeiden/projektien vetäminen, projektisalkun kehittäminen.

* eMyynti, sosiaalisten medioiden hyödyntäminen markkinoinnissa: Twitter, Facebook, henkilöstöhallinto, markkinointi.

* Nykyaikainen asiakkuusjohtaminen ja CRM konsultointi.

* Mitä ovat Web 2.0 ja semantic Web teknologiat? Miten ne auttavat yritystämme lisäämään myyntiä?

* Verkkokaupankäynti osana operatiivista toimintaa.

* Yrityksen arvon kehittäminen ja yrityssuunnittelu.

* Logistiset palvelut ja mobiilitoimistoratkaisut.

 

Yhdessä yhteistyökumppaniverkostomme kanssa Lifetime Oy Ltd. tukee kehityshankkeitanne osaavana resurssina.