Asiakaslähtöinen sosiaalisten palvelujen strategia

 

”Strategia on tehtävä niin maanläheiseksi, että kaikki sen ymmärtävät – mahduttava A4:lle”

Ari Puheloinen, puolustusvoimain komentaja, Puolustusvoimat


Kiitos Vesa Auvinen ja Dazzle hienosta tekstistä:

Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijät ”Haastattelututkimuksen yhteenveto 11.11.2009”, Dazzle Oy.

Ajatukseni:

1. Toiminnaohjauksen on oltava asiakaslähtöistä kaikilla elämän osa-alueilla.

Toiminnaohjaus tuotannossa on edellytys menestyvään liiketoimintaan, mutta priorisointi on tehtävä asiakkaita ja työntekijää kuunnellen ja näiden ehdoilla. Toiminnaohjauksen merkitystä on mielestäni liioiteltu viime vuosikymmenellä. Asiakas on tärkein voimavara.

2. Asiakaslähtöinen, yhteistyökykyinen digitaalinen aikakausi on ainoa vaihtoehto selviytyäksemme.

Sosiaaliset mediat ovat tärkein digitaalisen toiminnan muoto. Yritykselle tämä tarkoittaa ehdottomasti tärkeintä alustaa koskien kaikkea liiketoimintaa.

3. End-to-End ihmisen operatiivinen tuki ja apu prosesseissa, tuotteissa, toiminnassa.

Yhteiskunnan ja yritysten tärkein väline operatiivisten prosessien päivittäiseen johtamiseen ovat sosiaaliset mediat ja toiminnaohjausjärjestelmä yhdessä.  Cloud-palvelut mahdollistavat toiminnaohjauksen toteuttamisen myös pk-yrityksille.

Uusi Arvoketju:

Ihminen->Tarve->Facebook->Yritys->Innovaatio->Tuotannonohjaus->Tuote->Ihminen->Palaute


4. Selkeä ja toimiva strateginen positiointi ja ytimekäs viesti organisoinnissa.

Strategialla yritys ilmaisee miten vastata uuden arvoketjun haasteeseen, ja viestii strategiansa mukaisesti sosiaalisten medioiden, kuten Twitter ja Facebook,  kautta osaamisensa.